Yhteystiedot

TOIMINTATERAPIA HYRRÄ
Sammontie 1
06150 Porvoo

TOIMINTATERAPEUTTI
Sari Saariaho-Uusimäki

Kognitiivinen lyhytterapeutti
Mindfulness-ohjaaja
Psykofyysinen lähestyminen toimintaterapiassa

Sari Saariaho p. 0503416253
sari.saariaho(a)gmail.com

Mikäli teillä on herännyt huoli lapsenne kehityksestä, kannattaa otta yhteyttä neuvolaan, kouluterveydenhoitajaan tai -lääkäriin, jotka tarvittaessa ohjaavat lapsen toimintaterapia-arviointiin terveyskeskukseen tai yksityiselle terapeutille. Arvioinnin perusteella lapsella on tarvittaessa mahdollisuus saada lähete toimintaterapia kuntoutukseen.

Terapiaprosessi etenee yleensä seuraavanlaisesti.  Terapian alkaessa keskutelemme toimintaterapian tarpeesta ja tulosyistä sekä käymme läpi terapian toteutukseen oleellisesti tarvittavat tiedot ja asiakirjat. Tutkimme lähettävän tahon tavoitteet ja laadimme muutaman tutustumiskerran jälkeen yhdessä lyhyen aikavälin konkreettiset tavoitteet.  Tavoitteiden toteutumista seuraamme suunnitellusti. Teemme yhdessä myös terapiasitoumuksen, jossa suunnittelemme terapia-aikataulun, -toteutumis- paikan, terapia- ja arviointimenetelmät sekä tarvittavan yhteistyön muihin tahoihin.

Terapian edetessä pidämme aika ajoin ohjaus/keskustelu tapaamisia ja voitte aina olla tarvittaessa yhteydessä puhelimitse tai sähköpostitse.  Teillä on myös oikeus tarkistaa oma/lapsenne terapian dokumentointia.  Maksusitoumuksen lopussa kirjoitamme palautteen kuluneesta kaudesta, johon toivomme myös teidän palautetta toteutuneesta terapiasta.