Yhteystiedot

TOIMINTATERAPIA HYRRÄ
Sammontie 1
06150 Porvoo

TOIMINTATERAPEUTTI

Kognitiivinen lyhytterapeutti
Mindfullness-ohjaaja
Psykofyysinen toiminta-terapeutti opiskelija

Sari Saariaho p. 0503416253
sari.saariaho(a)gmail.com

Sari Saariaho-Uusimäki

Valmistuin toimintaterapeutiksi vuonna 1988. Valmistumiseni jälkeen työskentelin aluksi noin vuoden verran Päijät-Hämen keskussairaalassa ja sen jälkeen nelisen vuotta HUSin Lastenlinnan sairaalassa. Vuodesta 1995 alkaen olen toiminut ammatinharjoittajana.
Olen kehittänyt erityisosaamistani lähinnä neuropsykiatristen valmiuksien tukemiseen ja kuntouttamiseen kuten tunnesäätely taitojen vahvistamisen kognitiivisten menetelmien avulla, toiminnan ohjailun, tarkkaavuuden, sensomotoriikan ja aistisäätely pulmien sekä kuntoutujan ja omaisten aktiivisen toimijuuden vahvistamiseen. 
Lisäkoulutuksiani ovat muun muassa Integrum instituutin kognitiivisen lyhytterapeutin - sekä mindfullness ohjaaja pätevyys , psykologiainstituutin KKT-lyhytinterventiot lasten ja nuorten kanssa (kognitiivinen käyttäytymisterapia), NMi:n toiminnanohjailun ja itsesäätely vaikeuksien tukeminen, tunteiden- ja toiminnan säätely-, muisti-, hahmotus- ja maltti-ryhmäkuntoutus koulutukset.  Sensorisen Intergraation terapian yhdistyksen koulutuksiani ovat muun muassa sensory profile, kliininen havainnointi ja M-Fun testikoulutus. Olen käynyt myös itsesäätelyyn kehitetyn Zones of Regulation-menetelmä koulutuksen, ryhmä theraplay A-osan, luovuusmatka taideterapeuttisiin menetelmiin  sekä ipad ja kinesioteippaus koulutukset.  Olen myös suorittanut Gas-koulutuksen, jonka avulla teemme yhdessä toimintaterapian konkreettiset tavoitteet. Nyt syksyllä aloitan psykofyysinen toimintaterapia opinnot Tampereella.

Asiakaani ovat lähinnä lapsia ja nuoria, joilla on erinäisiä neuropsykiatrisia vaikeuksia kuten ADHD, ahdistus ja masennus oireita, autisminkirjon oireita, kehitysvamma sekä näihin liittyviä tai erillisiä erityisvaikeuksia kuten toiminnanohjailun,  visuaalisen hahmotuksen, visuo- ja sensomotoriikan ongelmia. Asiakkainani on myös aikuisia, joilla on pääasiassa aivoverenkiertohäiröiden tai - vamman aiheuttamia jälkitiloja sekä mahdollisia kognitiivisia vaikeuksia.
Terapian tavoitteet ja toteutus mahdollistuu hyvässä vuorovaikutuksessa asiakkaan kanssa, jonka pohjalla on ehdoton hyväksyntä, empaattisuus ja leikillisyys.