Yhteystiedot

TOIMINTATERAPIA HYRRÄ
Sammontie 1
06150 Porvoo

TOIMINTATERAPEUTTI
Sari Saariaho-Uusimäki

Kognitiivinen lyhytterapeutti
Mindfulness-ohjaaja
Psykofyysinen lähestyminen toimintaterapiassa

Sari Saariaho p. 0503416253
sari.saariaho(a)gmail.com

Nuorten toimintaterapia 

Nuorten toimintaterapian tarpeen syynä voivat olla esimerkiksi elämäntilanteeseen liittyvät huolet, adhd, autisminkirjon tai muista neuropsykiatrisista syistä johtuvia oppimisen-, toiminnanohjailun-, tunnesäätely taitojen tai tarkkaavuuden pulmia. Sekundaarisesti näistä taas saattaa aiheutua sosiaalisia vaikeuksia, ahdistusta tai masennusta.

Nuorten toimintaterapiassa keskustelu ja nuoren oma näkemys korostuu. Erilaiset toiminnat kuten musiikki, rentoutus, keittiötoiminnat, tietokoneen käyttö, luonto, valokuvaus ja muut luovat toiminnat toimivat usein väylänä vuorovaikutuksen syntymiselle ja keinoina esimerkiksi ahdistuksen tai muiden ongelmien käsittelyyn.