Yhteystiedot

TOIMINTATERAPIA HYRRÄ
Sammontie 1
06150 Porvoo

TOIMINTATERAPEUTTI
Sari Saariaho-Uusimäki

Kognitiivinen lyhytterapeutti
Mindfulness-ohjaaja
Psykofyysinen lähestyminen toimintaterapiassa

Sari Saariaho p. 0503416253
sari.saariaho(a)gmail.com

Linkit ja kirjallisuus

www.kela.fi

www.tietosuoja.fi

www.toimintaterapeuttiliitto.fi

www.sity.fi

www.adhd-liitto.fi

www.autismiliitto.fi

www.suomencpterapiayhdistys.fi

www.kehitysvammaliitto.fi

www.aivovammaliitto.fi

www.aivoliitto.fi

www.papunet.net

KIRJAT:

A. Jean Ayres: Aistimusten aallokossa -sensorisen integraation häiriö ja terapia

Carol Stock Kranowitz: Tahatonta tohellusta

Yack, Sutton, Aquila: Leikki linkkinä lapseen

Cacciatore ym. : Miten tuen lapsen ja nuoren itsetuntoa

Avellan, Lepistö: Varhis, Opas pienten lasten varhaiskuntoutukseen

Laakso Juhani:  Mielen hallinta

Kerola, Kujanpää, Timonen:  Autismin kirjo ja kuntoutus

Juusola:  Levottomat aivot

Aro, Laakso:  Itsesäätelytaitojen kehitys ja tukeminen

C.N. Pereira & R.R. Valcarcel:  Tunnehetket