Yhteystiedot

TOIMINTATERAPIA HYRRÄ
Sammontie 1
06150 Porvoo

TOIMINTATERAPEUTTI
Sari Saariaho-Uusimäki

Kognitiivinen lyhytterapeutti
Mindfulness-ohjaaja
Psykofyysinen lähestyminen toimintaterapiassa

Sari Saariaho p. 0503416253
sari.saariaho(a)gmail.com

Aikuisten toimintaterapiaa voivat tarvita neurologisista tai psyykkisistä syistä asiakas-ryhmät, joilla on puutteita toimintakyvyssä sairastumisen, vammautumisen sekä muut-tuneen elämäntilanteen seurauksena. Toimintaterapiassa arvioidaan ja kehitetään niitä taitoja mitä ihminen tarvitsee niin arkipäivän eri tilanteissa kuin mahdollisesti työ- ja vapaa-ajan toiminnoissaan.  Usein toimintaterapiassa keskeistä on myös pohdinnat ja keskustelut muuttuneesta eläntilanteesta. Terapia voidaan toteuttaa toimitiloissani tai kotikäyntinä asiakkaan tarpeiden mukaan.

Mahdollisia kuntoutuksen alueita voivat olla esimerkiksi:

  • keittiötoiminnat 
  • muut päivittäiset toiminnat ja itsestä huolehtiminen
  • vapaa-ajan harrastustoiminnat
  • yläraajan toiminnallinen käyttö, hienomotoriikka ja silmä-käsi yhteistyö  
  • elämäntilanteeseen liittyvät pohdinnat ja harjoitukset kuten mindfullness

Tarvittaessa arvioin myös apuväline- ja asunnonmuutostyötarvetta sekä opastan apuvälineiden käytössä.