Yhteystiedot

TOIMINTATERAPIA HYRRÄ
Sammontie 1
06150 Porvoo

TOIMINTATERAPEUTTI
Sari Saariaho-Uusimäki

Kognitiivinen lyhytterapeutti
Mindfulness-ohjaaja
Psykofyysinen lähestyminen toimintaterapiassa

Sari Saariaho p. 0503416253
sari.saariaho(a)gmail.com

FullSizeRender_12.jpgFullSizeRender_3.jpgLasten toimintaterapia

Toimintaterapiaa voivat tarvita lapset, joilla on pulmia tunnesäätely - ja sosi-aalisissa taidoissa tai heillä todettu tai epäillään olevan kehitysviivettä jollakin kehityksen osa-alueella. Vaikeudet voivat näkyä esimerkiksi lapsen liikunnallisissa taidoissa, keskittymisesssä, käden taidoissa, iänmukaisissa itsestä huolehtimisen toiminnoissa tai leikeissä.

Lasten toimintaterapian tavoitteena on lapsen kokonaiskehityksen tukeminen, jotta lapsi kehittyy ja pystyy rajoituksistaan huolimatta osallistumaan iälle tyypillisiin toimintoihin, kuten leikkiin ja itsestä huolehtimiseen . Toimintaterapiassa tuetaan lapsen vahvuuksia, omaa osallistumista, vuorovaikutustaitoja sekä mahdollisuutta oppia uusia taitoja. Terapia voi toteutua koti-, koulu- tai vastaanottokäynteinä.